sygn. akt XIV GUp 138/19

 

Materiały ortodontyczne

 

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci materiałów ortodontycznych. Konkursem ofert objęte są wszystkie towary, które stanowią jeden zbiór.

1. Szczegółowy wykaz towarów udostępniony jest do wglądu w kancelarii syndyka w Łodzi Al. 1 Maja 87 p. 211 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) oraz na stronie internetowej galazkaupadlosci.pl

2. Pisemne oferty należy składać na adres: Syndyk Joanna Gałązka Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź z dopiskiem „Konkurs ofert sygn. Akt XIV GUp 138/19”

3. Cena sprzedaży powinna być w całości wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

4. Wszelkie koszty nabycia ruchomości obciążają nabywcę.

5. Otwarcia ofert dokonuje syndyk masy upadłości wybierając najkorzystniejszą z nich.

 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Lokalizacja