Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Sygn. akt XIV GUp 501/20
Termin składania ofert 22.06.2021r.
Cena wywoławcza 9 000 zł
Położenie nieruchomości -

 

Dodatkowe Informacje

sygn. akt LD1M/GUp-s/406/2022

 

Motocykl Kawasaki z 1997r.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, prawa własności samochodu motocykla Kawasaki z 1997r.

Syndyk zaprasza chętnych do składania ofert na zakup w/w udziału za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 2 500 zł brutto.

Warunki składania ofert:
1. Oferty nalezy złozyć
2. Syndyk udziela wszelkich informacji na temat przedmiotu oferty w dni powszednie w godz. od 10:00 do 15:00 pod numerem tel.: 603 945 525;
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i ewentualnym odbiorem przedmiotu oferty;
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn;
5 Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Stan techniczny pojazdu i jego wartość zostały ocenione przez rzeczoznawcę samochodowego. Ekspertyza została wydana w dniu 23.04.2021r., do wglądu w siedzibie Kancelarii syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl