sygn. akt XIV GUp 501/20

 

Skoda Roomster

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, prawie własności samochodu osobowego Skoda Roomster, rok prod. 2007.

Syndyk zaprasza chętnych do składania ofert na zakup w/w udziału za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 9 000 zł brutto.

Warunki składania ofert:
1. Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail syndyka: joannagalazka@protonmail.com do dnia 22.06.2021r. godz. 15:00. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje dzień i godzina jej wpływu na w/w adres e-mail syndyka;
2. Syndyk udziela wszelkich informacji na temat przedmiotu oferty w dni powszednie w godz. od 10:00 do 15:00 pod numerem tel.: 603 945 525;
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i ewentualnym odbiorem przedmiotu oferty;
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn;
5 Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Stan techniczny pojazdu i jego wartość zostały ocenione przez rzeczoznawcę samochodowego. Ekspertyza została wydana w dniu 23.04.2021r., do wglądu w siedzibie Kancelarii syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl

 

 

 

Dodatkowe Informacje

Sygn. akt XIV GUp 501/20
Termin składania ofert 22.06.2021r.
Cena wywoławcza 9 000 zł
Położenie nieruchomości -

 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania