sygn. akt V GUp 46/17

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

położonego w Radomsku przy ul. Starowiejskiej 3

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego pow. 63,67, położone w Radomsku przy ul. Starowiejskiej 3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PT1R/00078284/8, z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) na następujących warunkach:

 

  1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” - sygn. Akt. V GUp 46/17” należy przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do dnia 10.06.2020 r. godz. 15.00, na adres Biuro Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211.
  2. Cena wywoławcza wynosi 194.000 złotych.
  3. Oferta powinna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 1140 2004 0000 3202 7901 5352.
  4. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  5. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020r.

 

Sygn. akt V GUp 46/17
Termin składania ofert 10.06.2020
Cena wywoławcza 194 000 zł
Położenie nieruchomości Radomsko ul.Starowiejska 3

Dodatkowe Informacje

Lokalizacja

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania